February 6th, 2006

(no subject)

Арабский студент за компом напротив разговаривает по мобильнику:

бла-бла-бла London. бла-бла-бла-бла-бла Gatwick бла Heathrow бла-бла-бла? бла-бла Easyjet бла-бла. бла-бла-бла Jubilee line бла-бла-бла Kings Cross бла-бла. бла-бла March 16 бла-бла-бла.